DİKEY GEÇİŞ

Dikey Geçiş ile Fakültemizde öğrencilik hakkını elde etmiş öğrenciler, önceki programda aldıkları derslere ilişkin not belgesi ile ders içeriklerini, dönemin ilk haftası içinde Bölüm Başkanlığına teslim ederler. 

Bölüm İntibak Komisyonu tarafından bir ders intibak programı hazırlanır.

Hazırlanan intibak programı Bölüm Kurulu tarafından incelenerek Dekanlık Makamına onay için sunulur.  Yönetim Kurulu onayından sonra, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bilgi sistemine işlenir.

Bilgi sisteminde, intibak programında muaf sayılan dersler öğrenci tarafından görülebilir.

 

İntibak İlkelerini İndirmek İçin Tıklayınız…

Ders Eşdeğerlik Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…