TR | EN
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün öğretime açılması için karar Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunun 31.01.1994 tarihli toplantısında alınmıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.03.1994 tarihli toplantısında Maden Mühendisliği Bölümünde bulunan Genel Jeoloji Anabilim Dalının kapatılarak açılan Jeoloji Mühendisliği Bölümüne aktarılmasına karar verilmiştir. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1994-1995 öğretim yılında Yüksek Lisans öğretimine başlamıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.04.1995 tarihli toplantısında Jeoloji Mühendisliği Bölümü içinde Mineraloji-Petrografi, Maden Yatakları-Jeokimya ve Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalları da açılmıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1997-1998 Öğretim Yılında 30 öğrenci kontenjanı ile lisans öğretimine başlamıştır. Bir Profesör, iki Doçent ve iki Yardımcı Doçent kadrosu ile öğretime açılmıştır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü için hazırlanan öğretim programında Belediye ve Bayındırlık hizmetleri, Çevre Sağlığı ve Korunumu konuları ile yöre Yeraltı ve Yerüstü Kaynaklarının değerlendirilmesine katkı sağlayacak Jeoloji Mühendislerinin yetiştirilmesine yönelik ders, laboratuar ve uygulamalar ön plana alınmıştır.

Jeoloji Mühendisliği bölümü için tıklayınız... http://jeoloji.ogu.edu.tr/