TR | EN
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak oluşturulan akademi bünyesinde 1970 yılında kurulmuştur. 1993 yılından bugüne de Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. 2005 yılından itibaren üniversitenin adı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine yönelik eğitim vermektedir. Lisans öğretimi 4 yıl sürelidir. Eğitimleri süresince sanayi ile tanışabilmek ve mezun olmadan önce sektörün problemlerini ve ihtiyaçlarını görerek kendilerini bu şartlara uygun olarak yetiştirebilmeleri için lisans öğrencilerinin zorunlu yaz stajları yapmaları öngörülmüştür.

Bölümümüz 1974 yılından bugüne 1500 den fazla mezun vermiş ve bu mezunları D.S.İ, Karayolları, İller Bankası, Köy Hizmetleri ve belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında üniversitelerde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak veya kendi özel müteahhitlik firmaları ile ülkemizde isim yapmış büyük müteahhitlik firmalarında çalışmaktadırlar. Çalışma alanları çok geniş olan inşaat mühendislerine uçak sanayisinden tarıma, madencilikten konut sektörüne ve giderek önemi artan çevre alanında iş imkanı bulmaktadır. Bölümümüz mezunlarının yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da vardır.

Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsünde bulunan bölümümüzde Malzeme, Yapı Malzemesi, Geoteknik ve Topoğrafya laboratuarları mevcuttur. Bu laboratuarlarda teorik derslerin uygulamaları yanı sıra bilimsel araştırmalar yapılmakta, Eskişehir ve civarındaki mühendislik problemlerinin çözümü için teknik hizmet vermektedir.

Barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin incelenmesi, imalatı; büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri İnşaat Mühendisliği'nin ilgi alanlarına giren en önemli konulardır.

İnşaat Mühendisliği bölümü için tıklayınız... http://insaat.ogu.edu.tr/