TR | EN
METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında uzmanlaşacak mühendisler, kendilerine sağlanan eğitimin geniş bir alanı kapsaması sayesinde birçok heyecan verici alanlarda çalışma imkanı bulabilmektedirler. Herhangi bir mühendislik yapısının neredeyse tüm bileşenleri malzeme özelliklerine, malzemenin seçimi, üretim yöntemleri, son ürün özelliklerinin kazandırılması, iyileştirilmesi ise Metalurji ve Malzeme Mühendisleri’ne bağlıdır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mevcut müfredatı ile değişen şartlarla birlikte yeni malzemelerin üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik iyi donanıma sahip öğrenciler yetiştirmektedir. Bölümümüz, 15 Mayıs 1996 tarihinde, Metalurji Mühendisliği olarak kurulmuştur. 1996-1997 öğretim yılı güz döneminde ilk kez öğrenci almış olan bölümün adı 1998 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği olarak değiştirilmiştir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü  Lisans Programı’na her yıl 57 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Normal eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde Üretim Metalurjisi ve Malzeme Anabilim Dalı olmak üzere iki temel anabilim dalı vardır. Öğrenciler ilk üç yıl boyunca aynı dersleri görmekte, son sınıfta ise bu iki anabilim dalından birine yönelerek seçmeli dersler almaktadırlar.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Staj Programı toplam 60 iş günü olarak belirlenmiştir. Bu 60 iş gününün 30 günü Birinci Grup Metalurjik Üretim ve Malzeme İmalat Stajı, diğer 30 günü ise İkinci Grup İşletme-Organizasyon Stajına aittir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Üniversitemizin Batı Meşelik kampüsünde hizmet vermektedir. Bölümde 100'er kişilik kapasiteye sahip bir adet anfi, bir adet büyük sınıf, altı adet orta büyüklükteki 50'şer kişilik ve dört adet 30'ar kişilik sınıflar mevcuttur. Bölüm Araştırma Laboratuvarları, Makine Mühendisliği Malzeme Grubu Laboratuvarları ve Metalurji Enstitüsü Laboratuvarları, araştırmalar ve derslere ait uygulamalar için kullanılabilmektedir. Bu laboratuvarların listesi şöyledir;

  • Karakterizasyon laboratuvarı,
  • Döküm laboratuvarı,
  • Isıl işlem laboratuvarı
  • Mekanik deneyler laboratuvarı,
  • Hidrometalurji laboratuvarı
  • Korozyon laboratuvarı

Metalurji Malzeme Mühendisliği bölümü için tıklayınız... ​http://metalurj.ogu.edu.tr/