TR | EN
TEKNİK GEZİ
Teknik Gezi İlkeleri

 

  1. İşletmelere yapılacak her teknik gezi öncesinde, ekde verilen "Teknik Gezi Katılım Beyanı" (A4/2 ebatta), geziye katılacak her öğrenci tarafından doldurulup imzalandıktan sonra teknik gezi sorumlusu öğretim elemanına verilecektir. Formu imzalamayan hiçbir öğrenci teknik geziye katılamayacaktır.
  2. Teknik geziye katılacak öğrenci sayısının 25 ve daha az olması halinde en az bir, daha fazla olması halinde ise, biri öğretim üyesi olmak üzere, en az iki öğretim elemanı (25 öğrenci başına en az 1 öğretim elemanı) gezi sorumlusu olarak görevlendirilecektir.
  3. Şehir dışına yapılacak teknik gezilerde gezi sorumlusu bir öğretim üyesi olmalıdır. 
  4. Ders kapsamında yapılan teknik geziler bir günü aşamaz. Bu gezilere dersin yürütücü öğretim üyesi katılmak zorundadır. 
  5. Teknik gezilerde, en fazla, iki öğretim elemanına yevmiye ödenir. 
  6. Dekanlığa gönderilecek teknik gezi izin ve görevlendirme yazısına, geziye katılacak öğrencilerin imzalı listesi eklenecektir. Öğrenciler tarafından imzalanmış "Teknik Gezi Katılım Beyanı" formları Bölüm Başkanlığınca uygun bir yerde arşivlenecektir. 

  

Katılım Beyanını İndirmek İçin Tıklayınız…