TR | EN
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Kimya mühendisliği, maddenin hal, bileşim veya  enerji içeriğinin değiştiği; hammaddelerden mamul maddelerin üretildiği üretim süreçlerinin tasarımı, kuruluşu, işletilmesi ve geliştirilmesi ile uğraşan bir mühendislik dalıdır. Kimya mühendisliği temel bir mühendislik dalı olup, günümüzde üretim yapılan hemen tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan bir meslektir. Kamu ve özel sektörde çok geniş çalışma alanı olan kimya mühendisleri, pek çok  fabrikada  üretimde ve laboratuvarda görev alabilecekleri gibi  araştırma ve  geliştirme ünitelerinde de çalışabilirler. Ayrıca  kendi özel işletmelerinde de üretim yapma imkânına sahiptirler. 
Bölümümüzün tarihi 1968 yılına dayanmaktadır. 1993 yılına kadar Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden bölümümüz bu tarihten sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim öğretime devam etmektedir.

Bölümümüzde halen 6 profesör, 8 doçent, 7 yardımcı doçent,  5 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi olmak üzere 27 öğretim elemanı vardır. Bölümde Temel İşlemler ve Termodinamik, Proses ve Reaktör Tasarımı, Kimyasal Teknolojiler olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, koşulları sağladıkları takdirde çift anadal programına da devam ederek başarılı olurlarsa ikinci bir lisans diploması veya yandal programına devam ederek başarılı olurlarsa ilgi duydukları başka bir programdan sertifika alma olanağına sahiptir.
Bölümümüzde dersler, teorik ve laboratuvar derslerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, bölümümüzün 4 yıllık lisans programında, temel bilimler, temel mühendislik, kimya ve  kimya mühendisliğine yönelik dersler mevcuttur. Ayrıca 4 adet Sosyal Seçmeli Ders ve 3 adet Teknik Seçmeli Ders gruplarından ilgi alanlarına göre ders seçebilirler. Kimya Mühendisliği eğitiminde çok önemli bir yere sahip olan laboratuvar dersleri kapsamında 8 adet laboratuvar dersi vardır. Bunlar, Fizik, Kimya, Fiziksel Kimya, Analitik Kimya, Aletli Analiz ve Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I, II, III olup, bu laboratuarlarda  Kimya ve Kimya Mühendisliğinin temel prensipleri ile kimya mühendisliğinin önemli ve sıkça kullanılan uygulamalarına yönelik deneyler öğrenciler tarafından yapılmaktadır.
Her öğrenci 8. yarıyılda bir öğretim üyesinin danışmanlığında Mühendislik Çözümlemeleri dersi kapsamında deneysel ağırlıklı bir çalışma yapıp tez şeklinde sunmaktadır. Bunun yanında öğrencilerimiz öğrenimleri süresince, akademik takvim dışındaki zamanlarda en az 60 işgünü (işletme ve laboratuvar) staj yaparak üretim süreçlerini yakından tanıma imkânına sahip olmaktadırlar.

Öğrencilerimizin aldıkları derslerin daha yararlı verilebilmesi ve öğretimin daha etkili ve faydalı olabilmesi için görüş ve önerilerini almak amacıyla öğrencilerimize, her yarıyıl her ders için Bölüm tarafından Ders Değerlendirme Öğrenci Anketi, Dekanlık tarafından da e-ortamda ders anketleri uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz bölümümüzde kurulan Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kulübü ve üniversitemizdeki çeşitli kulüplerin bünyesinde bilimsel, mesleki ve kültürel faaliyetler yapma imkânına sahiptir.

Kimya Mühendisliği bölümü için tıklayınız... http://kimyamuh.ogu.edu.tr/