TR | EN
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1980 yılında, Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi'nin kurulmasıyla, Elektrik-Elektronik Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi çatısı altında öğretimine devam etmiştir. 1993 yılında, Anadolu Üniversitesi'nin bazı fakülteleriyle birlikte Osmangazi Üniversitesi'nin oluşturulmasıyla, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fakültenin diğer bölümleriyle birlikte Osmangazi Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, 1993-1994 öğretim yılından itibaren İngilizce Hazırlık sınıfı ile İngilizce eğitime geçmiştir. 2003 yılından itibaren ikinci öğretim programına öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Bölümde tam-zamanlı oniki daimi öğretim üyesi vardır.  İlave olarak, diğer bölüm, fakülte ve üniversitelerden öğretim üyeleri Bölümde uzmanlık konularında dersler verirler.

Bölümde eğitim öğretim İngilizcedir.  Bu nedenle, Bölüme yerleştirilen öğrenciler, İngilizce bilgi düzeyleri yeterli değilse, bir yıl süreli bir yoğun İngilizce hazırlık programına devam ederler. Bu programda başarılı olanlar 4-yıllık Elektrik-Elektronik Mühendisliği programına başlarlar. 

Dördüncü sınıfta derslerin çoğunluğu seçmelidir.  Bilgisayar, Elektronik, Haberleşme, Kontrol Sistemleri ve Güç Sistemleri alanlarında seçim yapmak mümkündür.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde lisansüstü eğitim de verilmektedir. Bu programlar Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yapılmaktadır. 

Bölüm yüzlerce mühendisi mezun ederek insanlığın hizmetine sunmuştur. Ülke içinde özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan mezunlarımız olduğu gibi, diğer ülkelerde çalışan mezunlarımız da vardır.  

İngilizce eğitim-öğretime geçildiği yıldan itibaren, Bölüm Lisans Programı ABET kriterleri dikkate alınarak hazırlanagelmiştir. 2011 yılında MÜDEK akreditasyonu için başvurulmuş, 1 Mayıs 2012– 30 Eylül 2014 tarihleri arası için MÜDEK ve EUR-ACEakreditasyon alınmıştır.

 

Elektrik Elktronik Mühendisliği bölümü için tıklayınız... http://eee.ogu.edu.tr/