TR | EN
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Eskişehir madencilik açısından Türkiye'de en popüler merkezlerden birisi olup, bor tuzları, krom, manyezit, altın, mermer ve lületaşı gibi metalik ve endüstriyel açısından önemli rezervlere sahiptir. Bu önemli Madencilik merkezinde bulunan işletmelerin faaliyetleriyle destek olmak amacıyla 1975 yılında Eskişehir'de Maden Mühendisliği Bölümü kurulmuştur.

Bölümümüzde Maden İşletme, Cevher Hazırlama ve Kazı Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalları mevcuttur.

Bölümün amacı, yeraltı kaynaklarını bilinçli ve en yüksek verimlilikle işletecek ve ülke ekonomisine sunacak bilgi, beceri ve donanıma sahip Maden Mühendisleri yetiştirmektir. Bölümde Lisans öğrencilerine Maden Mühendisliği bilgileri teorik ve uygulamaları olarak verilmektedir. Öğrencilere, ilk iki yıl temel Maden Mühendisliği eğitimi, üçüncü ve dördüncü sınıflarda seçmeli derslerle ilgi duydukları anabilim dallarından birisinde branşlaşma olanağı da tanınmaktadır. Ayrıca, Cevher Hazırlama, Kaya Mekaniği, Fizik-Kimya, Mineraloji-Maden Yatakları ve Süs-Yarı Kıymetli taşlar Maden Mühendisliği ve araştırmalar açısından oldukça iyi bir düzeye erişmiş olan laboratuvar olanakları, bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun olarak geliştirilmeye devam etmektedir. Bölüm mezunları, Türkiye Madencilik Sektörünün her alanında kamu ve özel işyerlerinde görev yapmaktadırlar.

Maden Mühendisliği bölümü için tıklayını... http://maden.ogu.edu.tr/