TR | EN
KALİTELİ EĞİTİM

KALİTELİ EĞİTİM NEDİR? (What is Quality Education?)

Belçikalı Education International’a (EI) göre kaliteli eğitim öğrencinin cinsiyet, ırk, etik, sosyo-ekonomik statü veya coğrafik lokasyonuna bakmaksızın sosyal, duygusal, ruhsal, fiziksel ve kavramsal gelişmesine odaklanarak yapılır. Kaliteli eğitim öğrencileri sadece testlere değil hayata hazırlar.

2012 yılında Birleşmiş Milletler Kaliteli Eğitimi Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SDGs) içine dâhil etti. Bu hedeflere 2030’dan önce ulaşmak hedeflenmektedir. Kaliteli eğitim mezunları sadece işe hazırlamaz, fakat onların kişiliğini geliştirir. Kaliteli eğitim öğrencilere ahlak ve etiği müfredatın parçası olarak öğretir.

Kaliteli Eğitim aşağıdakileri sağlamalıdır:

 • Eşitlik,
 • Sürdürülebilirlik,
 • İçerikleştirme ve ilişkilendirme,
 • Denge yaklaşımı,
 • Öğrenci-dostu eğitim ve öğretim
 • Öğrenim çıktıları.

KALİTELİ EĞİTİMİN ÜÇ SAÇ AYAĞI (Three Main Pillars of Quality Education)

 • Kaliteli öğretim üyelerinin varlığı,
 • Kaliteli öğrenme kaynaklarını kullanma ve profesyonel gelişme,
 • Emin ve destekleyici eğitim çevresinin yaratılması.

NİYE KALİTELİ EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİDİR? (Why is Quality Education So Important?)

Eğitim fakirlikten kaçmayı ve yukarı sosyoekonomik hareket sağlar. Eğitim eşitsizlikleri azaltır, cinsiyet eşitliği sağlar, daha barışçıl toplum için tolerans geliştirir.

İYİ ÖĞRETİM ÜYESİNİN KALİTESİ (Quality of a Teacher)

 • Nitelikli eğitimli ve liyakatli olmalı.
 • Öğrenci problemlerini paylaşmada öğrencilerle, meslektaşlarına ve Üniversite yönetimiyle iyi iletişim içinde olmalı.
 • İyi dinleyici olmalı, öğrenci ihtiyaçlarına kulak vermeli.
 • Uzaktan ve yüz yüze eğitime uyumlu olmalı.
 • Teknolojiyi takip eden, araştırmacı, girişimci ve yenilikçi olmalı.
 • Hayat boyu öğrenmeye ve öğretmeye açık olmalı.
 • İşini severek ve şevkle yapmalı.
 • Kendini sürekli geliştirmeli.

KİMLER İYİ EĞİTİLEBİLİR?

Zeki, akıllı, sağlıklı, iyi-beslenen, öğrenmeye istekli, aile ve toplumun desteği arkasında olanlar kaliteli eğitim alabilir.

EĞİTİMİN ÜÇ SAÇAYAĞI (3 Pillars of Education)

 • Müfredat,
 • Öğretim,
 • Değerlendirme.

EĞİTİMİN EN İYİ OLDUĞU ÜLKELER (Best Educated Countries)

 • Finlandiya
 • Japonya
 • Kanada
 • Almanya
 • Avustralya
 • ABD
 • İngiltere
 • Danimarka

DEĞER EĞİTİMİ (Value Education)

Değer eğitimi öğrencilerin kişisel gelişmesi, geleceğinin şekillendirilmesi ve zor durumlarda sorunlarla kolaylıkla başa çıkmak için verilir. Değişen şartlarda sosyal, ahlaki ve demokratik görevler etkin şekilde yerine getirilmesi değer eğitimi ile sağlanır. Değer eğitimi kaliteli eğitimin içsel bir parçasıdır.

Sorumluluk,     Samimiyet         İşbirliği                Saygı     Bilimsel yaradılış   Hassasiyet    Tolerans

Kaynak: https://leverageedu.com/blog/quality-education/

                                          

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişme Amaçlarını MÜHENDİSLİK ile gerçekleştirmek için

                                                                  PARİS DEKLERASYONU

 

MEZUN VASIFLARI ve PROFESYONEL YETERLİLİKLER

(Gradute Attributes&Professional Competencies)

Dünya Mühendislik Organizasyonu (World Federation of Engineering Organization –WFEO) tarafından desteklenen Uluslararası Mühendislik Birliğine (Intenational Engineering Alliance) göre

https://www.ieagreements.org/assets/Uploads/IEA-Graduate-Attributes-and-Professional-Competencies-2021.1-Sept-2021.pdf