TR | EN
KALİTE POLİTİKASI

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kalite Politikası

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet ve yönetim alanlarındaki faaliyetlerini yükseköğretimin ulusal ve evrensel değerlerine göre tasarlayarak etkin bir şekilde yürütmek, Kalite Yönetim Sistemi Standartları ve Üniversitemizin belirlenen kalite ilkeleri doğrultusundaki temel değerlerinden ödün vermeden iyileştirerek sürdürebilmek amacıyla aşağıdaki kalite politikamız kamuoyuna ilan edilir:

  • Öğrenci-odaklı eğitim-öğretim faaliyetleri çağın ve ülkemizin gereksinimlerine uygun olarak tasarlanır; mezunlarımızdan, kamudan ve sanayiden gelen geri bildirimlere göre sürekli güncellenir.
  • Fakültemizdeki eğitim-öğretim ve Ar-Ge süreçlerinin uluslararasılaştırılabilmesi için gerekli faaliyetler tasarlanır.
  • Disiplinlerarası çalışmaların önünü açabilecek yeni öğrenci odaklı eğitim-öğretim ve problem çözme-odaklı Ar-Ge programları tasarlanır.
  • Bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek üniversite-kamu-sanayi işbirliğine dayalı Ar-Ge faaliyetleri yürütülür.
  • Teknolojik gelişmelere ve çağın gereksinimlerine göre öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin girişimcilik faaliyetleri desteklenir, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı bir Ar-Ge ekosistemi oluşturulur.
  • Üniversitelerin bulundukları bölgeye ve topluma olan sorumluluğunun bilinciyle verimli ve izlenebilir ölçütler üzerinden toplumsal hizmet faaliyetleri yürütülür.
  • İç ve dış paydaşlar ile sürekli etkileşim halinde olarak geri bildirimlere göre kalite süreçleri iyileştirilir ve geliştirilir.
  • Güvenli, sağlıklı ve aidiyet duygusunu geliştirici huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması için gerekli yönetimsel faaliyetler kurumsal ilkeler ışığında tasarlanır. 

 

VİZYON

Öğrenci ve problem çözme odaklı eğitim ve öğretim kalitesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen; teknolojik ve yenilikçi bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun yararı doğrultusunda ekonomik faydaya dönüştürebilen; sorgulayıcı, girişimci ve yenilikçi mezunlar ile araştırmacı bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.


MİSYON

Bilgiyi değere ve refaha dönüştüren; toplumla bütünleşmiş; yerel ve küresel sorunlara çözüm üretebilen; ulusal ve uluslararası ölçekte tanınır; tercih edilir ve saygın bir Fakülte olmak.

 

KALİTE İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ

Yükseköğretim Kalite Kurulu web sitesi                     https://yokak.gov.tr/