TR | EN
İZİNLER
İzin Kullanım İlkeleri

 A. YILLIK İZİN

1. Yıllık izin başvurusu, başlangıç tarihinden en az 10 gün önce yapılır. Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanının onayından sonra Bölüm Sekreteri tarafından sisteme girilir. “SİSTEME GİRİLMİŞTİR” onayı yapılır.

2. Yıllık izin birden fazla dönemde kullanılabilir. Ancak, bir seferde alınacak izin süresi 5 işgününden az olamaz, iki yıllık izin arasında en az bir hafta çalışma olmalıdır.

3. Pazartesi günü görev başı yapılacak izinlerde, eğer izin şehir dışında geçirilecek ise, Cumartesi ve Pazar günleri izin süresine eklenebilir.

4. Öğretim elemanları;

a. Eğitim-öğretim devam ederken,

b. Sınav haftalarında

c. Kayıt haftalarında (Danışmanlar ve yardımcıları) yıllık izin kullanılamaz.

İdari personel 1 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında yıllık izinlerini kullanırlar.

5. Görev başı yapıldığı gün izin dönüş formu imzalanarak Dekanlığa gönderilir.

 

B. MAZERET İZİNİ

1. Mazeret izin başvurusu, başlangıç tarihinden bir gün önce yapılabilir. Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanının onayından sonra Bölüm Sekreteri tarafından sisteme girilir. “SİSTEME GİRİLMİŞTİR” onayı yapılır.

2. Başvuruya, mazereti açıklayan bir dilekçe eklenir.

3. Mazeret izin süresi 2 işgününü geçemez.

4. Görev başı yapıldığı gün izin dönüş formu imzalanarak Dekanlığa gönderilir.

 

C. RAPOR

1. Rapor alındığı anda Bölüm Başkanlığı ile diğer ilgili yöneticiler telefon ile bilgilendirilir.

2. Rapor, başlangıç günü veya izleyen mesai günü 17:00’ye kadar Bölüm Başkanlığı’na  elden götürülür veya gönderilir veya Dekanlığa faks (0.222.229 05 35) çekilir.

3. Görev başı yapıldığı izin dönüş formu imzalanarak Dekanlığa gönderilir.

 

İzin Dönüş Formunu İndirmek İçin Tıklayınız…