TR | EN
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1993 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, 2001-2002 yılından itibaren ise eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır.

Bölümde 2000 yılında eğitim-öğretim programı hazırlanırken ABET’in önerdiği kıstaslar esas alınmıştır.  Müfredatta her yarıyıl için 18 kredilik ders yükü hedeflenmiştir.

Kuruluş yılı itibari ile zorunlu İngilizce hazırlık ile eğitim öğretime başlanmıştır. YÖK kararı ile 2010 girişli öğrencilere uygulanmak üzere, derslerin en az %35 inin eğitim dilinin İngilizce olması zorunlu tutulmuştur. Uygulamada bu oran %70 in üzerindedir.

2005 yılında, Üniversitemizin Bologna sürecine dâhil olmasıyla, Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Bu süreçte Fakülte ve Üniversite çapında açılan ortak derslerin AKTS kredileri eşitlenmiş, bir yarıyıllık ders yükü 30 AKTS kredisi olacak şekilde, programda küçük değişiklikler yapılmıştır.  

Bölümümüzdeki sürekli iyileştirme çalışmaları, 2001-2002 yılından itibaren sürekli devam etmekte olup, ilk mezunların verildiği 2005 yılından sonra çalışmalar daha da yoğunluk kazanmıştır. Bu bağlamda 2006 yılında yapılan stratejik plan çalışması ile bölümün güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiş, iç ve dış çevre analizi yapılarak 2007-2010 yılları için ana amaç ve hedefler belirlenmiştir. 

Yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarını daha sistematik bir yapıda sürdürme amacı ile bölümümüzde 2009 yılında MÜDEK akreditasyonu için başvuru kararı alınmış ve Aralık 2011 de başvuru yapılmıştır. Mayıs 2012-Eylül 2014 için MÜDEK akreditasyonu alınmıştır. Bu EUR-ACE tarafından da tanınmaktadır.

 

Bilgisayar Mühendisliği bölümü için tıklayınız... http://ceng.ogu.edu.tr/