TR | EN
58K Üniversite Sanayi Ar-Ge Proje Süreçleri
16.03.2023

          Fakültemiz Döner Sermayesi İşletmesi üzerinden yürütülen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. Maddesi (k) fıkrası kapsamındaki, Döner Sermaye Üniversite Sanayi İşbirliği, ARGE, Yenilik, Tasarım Projelerinin süreçleri aşağıdaki iş-akış sunumunda paylaşılmıştır. 

https://mmf.ogu.edu.tr/Storage/mmf/Uploads/58-K-Proje-Süreçleri.pdf