TR | EN
Sınavlara İtiraz ve Değerlendirme

 

(Fakülte Yönetim Kurulu’nun 9 Mart 2015 tarih ve 10/24 sayılı kararı ile kabul edilmiştir)

 

1- Dersi yürüten öğretim üyesi, dersin bir sınavına ilişkin öğrencilerin cevap kağıtlarını, Akademik Takvim’de veya Öğrenci Bilgi Sistemi’de belirtilen sistem son giriş tarihine kadar; değerlendirir, maddi hatalara karşı kontrolünü yapar, akademik program aracılığıyla sisteme girer ve girişlerini kontrol eder.

2- Öğrenciler;

a) “ESOGÜ Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Madde 15 gereği, öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk 7 (yedi) işgünü içinde Dekanlığa vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

b) Öğrenci, Dekanlık web sayfasında mevcut olan “ Sınav İtiraz Formu ”nu doldurarak, Dekanlık Evrak Kayıt Birimi‘ne teslim eder.

c) Dekan Yardımcılığı (Eğitim-Öğretim İşleri) öğrencinin itiraz talebini bir yazı ile ilgili Bölüm Başkanlığına iletir.

3- Bir öğretim üyesi, dersi alan öğrencilerden birinin notundaki maddi hatayı, sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyenilk 7 (yedi) işgünü içinde,  hata düzeltme dilekçesi ile Bölüm Başkanlığına bildirir.

4- Bölüm Başkanlığı, Bölüm Başkanı veya Bölüm Başkan Yardımcısı, dersi veren öğretim üyesi ve aynı alanda yetkin bir öğretim üyesinden (3 üye) oluşan Değerlendirme Komisyonunu kurar.

5- Komisyon öğrencinin cevap kağıdını inceler. Aşağıda belirtilen hata(lar);

6- Cevapların yeniden değerlendirilmesi ve bu nedenle not değişiklikleri (yükseltme veya düşürme) kabul edilmez. İtirazlar, sadece, öğrencinin sınav kağıdındaki maddi hataya yöneliktir.

7- Rapor ve aşağıda belirtilen ekler (fotokopi) ;

                i.     Öğrencinin cevap kağıdı

               ii.     Cevap anahtarları

              iii.     Sınav yoklama listesi

              iv.     Sınav sonuçları

Bölüm Başkanlığınca Dekanlık Makamına gönderilir.

Dekanlık Makamı evrakların orjinalini talep edebilir.

8-   İtiraz ilk Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alınır. Rapor ve ekleri değerlendirilerek karar verilir.

 

NOTLAR:

a)   Geciken talepler işleme alınmaz.

b)  Küçük sınav (quiz), ödev, proje vb etkinlikler için de düzeltme talebinde bulunulabilir.