Sınavlar Uygulama Esasları
Sınavlar Uygulama Esasları

(Fakülte Kurulu’nun 8 Mayıs 2014 tarih ve 3/5 sayılı kararı ile kabul edilmiştir)

 

A. YARIYIL İÇİ SINAVLAR

Öğrencinin başarısı yarıyıl içi sınavları ile ödev, uygulama, laboratuar ve benzeri çalışmaların başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları göz önüne alınarak belirlenir.

1. Yarıyıl içi çalışmalarının, sınavının ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde sisteme girilir ve öğrencilere duyurulur.

2. Ara sınav haftaları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

3. Bölüm Başkanlıklarınca, Dekanlık ve Rektörlük Makamınca belirlenmiş ortak derslerin (Türk Dili, A.İ.İ.T., Yabancı Dil, Teknik Resim, Sosyal Seçmeli  vb) sınavları eklenerek, yarıyılın ilk dört haftası içinde, Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınav ve Bütünleme sınav programı  hazırlanır, Dekanlık Makamına gönderilir, öğrencilere duyurulur.

4. Öğretim Üyeleri, sınav programın belirlenmesi sonrası bir hafta içinde, derslerin sınav tarihlerini OGÜBS sistemine girerler.

5. Yaz okulu sınavları, dersin haftalık ders programındaki gün ve saatte yapılır.

 

B. MAZERET SINAVLARI

1. Aşağıda belirtilen nedenlerle sınava girememiş öğrencilere mazeret sınavına girme hakkı verilir.

i. Hastalık Hali  

  • Öğrencinin sağlık ile ilgili sorunlarını, rapor ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Tüm hastaneler ile aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve diş hastanesi raporları geçerli olup, özel hekim raporları kabul edilmez.

 ii. Öğrencinin Yakınının Vefatı

  • Öğrencinin yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, mazeret hakkını kullanabilir.
  • Mazeretinin kabulü için vefat edenin birinci dereceden yakını olması; anne tarafından yakını ise nüfus müdürlüğünden alınan evrak ile ispatlanması gerekir.
  • Vefat izni, vefat günü dahil olmak üzere, en fazla 3 (üç) iş gündür.

iii. Diğer Mazeretler

  • Sınav saatine yakın trafik kazası yaşama (trafik şubesinden alınacak kazaya karıştığını gösteren belge gerekir)
  • Üniversite tarafından görevlendirilme (görevlendirildiğini belirten belge)
  • Mahkemede tanıklık vs.

2. Belirtilen mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi (rapor, vefat belgesi vb) de ekleyerek, olay (mazeret bitimi)  tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Dekanlık Makamına (Evrak kayıt Bürosu) iletir.

3. Mazeretin kabul yetkisi Fakülte Yönetim Kurulu’na aittir. Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavına girmemiş olarak kalır.

4. Öğrenci, raporu kapsayan gün(ler) içerisinde yapılan tüm sınavlara girmemiş sayılır. Girilmiş sınav(lar)  iptal edilir.

5. Ara sınavın (güz ve  bahar) mazeret sınavları, dönemin son haftası Çarşamba günü yapılır. Sınav programı Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır, Bölüm panolarında ve/veya web sayfasında ilan edilir.

6. Güz ve Bahar dönemleri Yarıyıl sonu sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Mazereti olan öğrenciler Bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yapılmayacaktır.

7. Yaz Okulu Ara Sınav(lar) ve Yılsonu sınavın mazeret (ve varsa telafi) sınavları, yarıyıl sonu sınav haftasını izleyen hafta Çarşamba günü yapılır. Sınav programı Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır, Bölüm panolarında ve/veya web sayfasında ilan edilir.

Mazeret Sınavı İstek Dilekcesi İçin Tıklayınız...

 

C. TELAFİ SINAVLARI

Ara, Yarıyıl sonu ve Bütünleme Sınavları çakışan öğrencilere telafi sınav hakkı tanınır. Sınavları çakışan öğrencilerin listesi Yönetim Kurulu Kararıyla bölümlere gönderilir.

1. Sınavları çakışan öğrenci öncelikli olarak kendi bölüm dersinin telafi sınavına girer. Bu kurala uymayan öğrenciye diğer dersi için mazeret sınav hakkı verilmez.

2. Çift anadal öğrencileri aynı günde ikiden fazla sınavları olması durumunda kendi istekleri doğrultusunda öncelikli olarak kendi (ana) bölüm derslerini telafiye bırakacak şekilde sınav sayısını ikiye indirebilir.

3. Çift anadalı olmayan öğrencileri, çakışma olmaması durumunda, aynı gün içindeki tüm sınavlarına girmek zorundadır.

4. Çakışan sınavların ikisi de kendi bölüm dışı ise öğrenci tercih yaparak telafiye gireceği dersi seçebilir. Ancak telafiye kalacağı ders hangi bölümde ise o bölümün sekreterine başvuru yapması gerekir.

5. Sınavları aynı saatte başlamayıp ilk sınavın diğer sınavın başlama saatinden geç bitmesi durumunda, öğrenci öncelikle kendi bölüm dersinin telafisine girer.

6. Diğer üniversite veya fakültelerden alınan derslerin sınavlarının çakışması durumunda, öğrenciler sınav programı veya sınava giriş belgeleriyle birlikte Bölüm Sekreterliklerine isimlerini ilave ettirebilirler.

7. Sınavları çakışan ancak listelerde ismi olmayan öğrenciler, listelere ilave edilebilir.

8. Ara, Yarıyıl Sonu ve Bütünleme telafi sınavları, sınav haftasını izleyen hafta Salı günü yapılır. Sınav programı Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır, Bölüm panolarında ve/veya web sayfasında ilan edilir.