TR | EN
Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

1. Her öğrenci ilan edilen salonda sınava girmek zorundadır.

2. Sınav başlama saatinden en geç 5 dakika önce sınav salonunda bulununuz.

3. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır.

4. Sınavın ilk 20 dakikası içinde öğrencilerin sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Daha sonra, hangi nedenle olursa olsun, çıkan öğrenciler, sınava tekrar alınmayacaklardır.

5. “Öğrenci Kimlik Belgesi” bulunmayan öğrenci sınava alınmaz. Kimlik belgesi sınav boyunca sıranın üzerinde bulundurulacaktır.   

6. Sınav süresince cep telefonlarınızı tamamen  kapalı (titreşimde veya sessiz konumda tutulmadan) tutunuz., görünmeyen bir yerde muhafaza ediniz.

7. Gözetmenler, bir sebep göstermeksizin, gerek sınav başlamadan önce ve gerekse sınav süresince, sınav düzenini korumak adına, oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler.

8. Sıranın üzerinde sınavla ilgili olabileceği düşünülen yazıları temizleyiniz. Ders notlarınızı (dersle ilgisi olmasa da) (açık düzen sınavlar hariç) sıranın üzerinden ve altından kaldırınız.

9. Sınavlarda kullanılacak hesap makineleri, yalnızca sınavın gerektirdiği kadar işlemi yapacak yetenekte olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe, data bank gibi gelişmiş depolama özellikleri olan ve grafik çizebilecek yetenekte olan ileri düzey hesap makineleri sınavlarda kullanılmayacaktır.

10. Açık düzen sınavlarda, kitaplar (ve defterler)  haricindeki  ders notlarınızın tamamı toplu olarak kapaklı bir klasör içinde takılı olmalı, sınav boyunca kesinlikle klasörden çıkarılmamalı, kendi önünüzde bulundurulmalıdır. Bu dokümanların diğer öğrenciler ile paylaşılması yasaktır.  

11. Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi, tablolar vb. araç ve gereçleri yanınızda hazır bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin paylaşılması yasaktır.

12. Tablo kullanımı gerektiren sınavlarda öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve fotokopisi alınmış tablo kullanabilecektir. Tablonun üzerinde öğrenci no, ad ve soyadı yazılı olmalıdır. Tablo üzerinde derse ilişkin bir not bulunmamalıdır. Kendi hazırladığınız tablo kullanılamaz.  

Sınav esnasında tablolar kontrol edileceğinden herhangi bir yerinde derse ilişkin bir not bulunması halinde kopya işlemi yapılır.

13. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı listelerinde ismi bulunmayan (devamsız veya sınava girme hakkı yok) öğrenciler bu sınavlara giremezler. Girmeleri halinde sınavları geçersiz sayılır.

14. Soru kağıdı ve tüm cevap kağıtlarınıza öğrenci no, adı ve soyadı vb bilgilerinizi, tükenmez kalemle, yazınız, imzalayınız.

15. Sınav esnasında, sınav soruları ile ilgili sorular, sadece, dersin öğretim üyesi veya yardımcısına sorulabilir.

16. Sınav esnasında tüm soru ve cevap kağıtları üstü üste tutulacak, diğer öğrencilerin görmelerine olanak vermeyecek şekilde, sıranın üzerine yaydırılmayacaktır.

17. Sınav esnasında diğer öğrenciler ile,  sınavla ilgili veya ilgisiz,  konuşmanız, işaretleşmeniz, onların cevap kağıtlarını izlemeniz, bunu sağlamak için oturma düzenini ayarlamanız veya cevap kağıtlarını sıra üzerine yaymanız “Kopya Teşebbüsü” olarak değerlendirilecektir.

18. Sınav esnasında, uyarılara rağmen, düzeni bozucu davranışlarda bulunan veya sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye yeltenen öğrencilerin bu durumları gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

19. Sınav bitiminde soru ve cevap kâğıtlarınızı gözetmenin belirttiği düzende teslim ediniz.

20. Sınav salonunu terk ettikten sonra, sınav hâlâ devam ediyor ise, koridorda yüksek sesle konuşmayınız.

 

Sınavların kurallara uygun olarak yapılmasında göstereceğiniz özen için teşekkür eder, sınavlarınızda başarılar dilerim.

 

                                                                                                                                                                                      DEKANLIK

 

 

NOT : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

 

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

 

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,