TR | EN
Akademik Yükseltme ve Atama Komisyonu

Prof. Dr. O.Sermet KABASAKAL (Kimya Müh. Bölümü)
Prof. Dr. Müjgan SAĞIR (Endüstri Müh. Bölümü)
Prof. Dr. Sabiha KOCA (Maden Müh. Bölümü)