TR | EN
Ders Eşdeğerlikleri Komisyonu

Bölüm

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Bilgisayar  Mühendisliği  

Doç.Dr. Kemal ÖZKAN

Doç. Dr. Metin ÖZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Nihat ADAR

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA

Dr. Öğr. Üyesi Burak URAZEL

Dr. Öğr. Üyesi Faruk DİRİSAĞLIK

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr.Üyesi Yeliz BURUK ŞAHİN

Arş. Gör. İslam ALTIN

Arş. Gör. İlknur TÜKENMEZ

İnşaat  Mühendisliği  

Prof. Dr. Mizan DOĞAN

Dr. Öğr.Üyesi Kamil Bekir AFACAN

Dr. Öğr.Üyesi Hakan ÖZBAŞARAN

Jeoloji Mühendisliği  

Prof. Dr. Selahattin KADİR

Doç. Dr. Hülya ERKOYUN

Dr. Öğr. Üyesi Didem YASİN

Kimya  Mühendisliği  

Prof. Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI

Prof. Dr. Duygu KAVAK

Prof. Dr. Yeliz AŞÇI

Maden  Mühendisliği  

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AK

Dr. Öğr.Üyesi Mehmet AKSOY

Dr. Öğr.Üyesi Hakan Y. GÜRSOY

Makine  Mühendisliği  

Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ

Prof. Dr. Mesut TEKKALMAZ

Dr. Öğr.Üyesi Zerrin SERT

Metalurji ve Malzeme  Mühendisliği

Dr. Öğr.Üyesi Neşe ÖZTÜRK KÖRPE

Arş. Gör. Dr. Alanur BİNAL AYBAR

Arş. Gör. Reşat Can ÖZDEN

Mimarlık

Prof. Dr. Ayşen ÇELEN ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi T. Nihan HACIÖMEROĞLU

 Arş. Gör. Dr. Mellih Emre ACAR