AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA

Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları

Bilim alanları;

     1. Mühendislik, Sağlık, Fizik, Kimya, Biyoloji, 
        Mesleki ve Teknik Eğitim, Ziraat

3. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler  ve İlahiyat.

    2. Eğitim Bilimleri,   Matematik, İstatistik, 
        Mimarlık

4. Güzel Sanatlar ve Sanat Tasarım.

 

 Bilim Alanları

Yardımcı Doçentlik

Doçentlik

Profesörlük

1

 

Toplam en az 150 puan
A, B, C, I ve K türü aktivitelerden toplam en az 100 Puan (En az 1 yayın A-1 türünde)

Bütün bilim
alanları için Üniversiteler arası Kurul tarafından belirlenmiş olan koşullarıyerine getirmek ve I türü aktivitelerde   bulunmak (*).

Başarılan Doçentlik bilimsel eser değerlendirme aşamasından sonra yapılan çalışmalarla (yürürlükteki doçentlik başvuru koşullarını sağlayarak)  toplam  en az  250 puan (Doçentlik öncesi veya sonrasında I türü aktivitelerden en az 30 puan*) almış olmak 

2

 

Toplam en az 150 puan 
A, B, C, I ve K türü aktivitelerden toplam en az 100 puan

Başarılan Doçentlik bilimsel eser değerlendirme aşamasından sonra yapılan çalışmalarla (yürürlükteki doçentlik başvuru koşullarını sağlayarak)  toplam  en az  250 puan (Doçentlik öncesi veya sonrasında I türü aktivitelerden en az 20 puan*)  almış olmak 

3

 

Toplam en az 150 puan
A, B, C, I ve K türü aktivitelerden toplam en az 100 puan

Başarılan Doçentlik bilimsel eser değerlendirme aşamasından sonra yapılan çalışmalarla (yürürlükteki doçentlik başvuru koşullarını sağlayarak)  toplam  en az  250 puan (Doçentlik öncesi veya sonrasında I türü aktivitelerden en az 20 puan*) almış olmak 

4

 

Toplam en az 150 puan
A, B, C, I, K ve G türü aktivitelerden toplam en az100 puan

Başarılan Doçentlik bilimsel eser değerlendirme aşamasından sonra yapılan çalışmalarla (yürürlükteki doçentlik başvuru koşullarını sağlayarak)  toplam  en az  250 puan (Doçentlik öncesi veya sonrasında I türü aktivitelerden en az 20 puan*)  almış olmak 

(* I Türü aktivitelerde bulunma zorunluluğu 2016 yılından itibaren geçerli olacaktır)

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROLARINA YENİDEN ATANABİLMEK İÇİN GEREKEN KOŞULLAR
1-Bu Senato Kararının alındığı tarihten itibaren yapılacak olan Yardımcı Doçent ilk ve yeniden atamaları üç yıl sürelidir. 
2-Yardımcı Doçent ilk ve yeniden atamalarında, yayına kabul edilen ve henüz basılmamış eserlerden DOI numarasının veya yayınlanacağı tarih ile cilt ve sayısının belgelendirilmesi gerekir.
3-Yeniden atanacak Yardımcı Doçentlerin asgari koşul olarakson üç yılda en az toplam 60 puan almış olmaları gerekir.
4-Yürürlükteki Doçentlik sınav başvuru koşullarını sağlamış olan (yabancı dil hariç) Yardımcı Doçentlerde, Yardımcı Doçentliğe yeniden atanma asgari koşulları aranmaz.

 

 

AKTİVİTE LİSTESİ


 A. Makaleler

Puan

A-1

SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale.

60

A-2

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan

 dergilerde yayımlanan tam makale.

40

A-3

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış tam makale (Yabancı Dilde)

30

A-4

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış tam makale (Türkçe)

25

A-5

SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not,

editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar.

30

A-6

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan

teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar.

20

A-7

Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi

ve özet türünden yayınlar. (Yabancı Dilde)

10

A-8

Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi

 ve özet türünden yayınlar. (Türkçe)

5

B. Bildiriler

Puan

B-1

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü

 olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri.

20

B-2

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü

olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

15

B-3

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü

olarak sunulan ve poster olarak sergilenen bildiri.

10

B-4

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak

sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri.

10

B-5

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak

sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

5

B-6

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak

sunulan ve poster olarak sergilenen bildiri.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kitaplar

Puan

C-1

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap.

100

C-2

Alanında yurtiçinde, Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanan kitap

50

C-3

Alanında yurtdışında yayımlanan özgün kitap bölümü yazarlığı.

60

C-4

Alanında yurtiçinde Türkçe ya da yabancı dilde yayımlanmış kitap bölümü yazarlığı.

10

 

D. Çeviriler

Puan

D-1

Alanında yayımlanmış kitap çevirisi.

20

D-2

Alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makale ya da  kitap bölümü çevirisi.

5

 

E. Editörlük ve Hakemlikler

Puan

1

SCI-Expanded, SSCIve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük.

50

E-2

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde baş editörlük.

30

E-3

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük.

10

E-4

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük ya da yayın kurulu üyeliği.

30

E-5

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük ya da yayın kurulu üyeliği.

20

E-6

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü.

40

E-7

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü.

10

E-8

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde hakemlik.

30

E-9

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde hakemlik.

20

E-10

Diğer bilimsel, sanatsal yada mesleki hakemli dergilerde hakemlik

5

 

F.Atıflar

Puan

F-1

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

15

F-2

SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

5

F-3

Hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1

F-4

Yurtdışında yayınlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

10

F-5

Yurtiçinde yayınlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

5

 

G. Sanat ve Tasarım Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Puan

G-1

Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarının uluslararası jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerinde veya yarışmalarda sergilenmesi.

20

G-2

Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarının ulusal jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerinde veya yarışmalarda sergilenmesi.

10

G-3

Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum veya yarışmalarda çalışmalarının uluslararası jürili kişisel sanat ve tasarım etkinliklerinde sergilenmesi.

20

G-4

Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum veya yarışmlarda çalışmalarının ulusal jürili kişisel sanat ve tasarım etkinliklerinde sergilenmesi.

10

G-5

Uluslararası  ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak.

15

G-6

Ulusal  ölçekte sempozyum, festival, çalıştay (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak

10

G-7

Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak

30

G-8

Ulusal  jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak 

20

G-9

Kamu kurum ve kuruluşlarında eseri koleksiyon olarak sürekli sergileniyor olmak

10

G-10

Özel kurum ve kuruluşlarda eseri koleksiyon olarak sürekli sergileniyor olmak

10

 

H. Tez Yönetimi

Puan

H-1

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik  tezleri.

15

H-2

Yönetiminde tamamlanmış yüksek lisans tezleri.

5

H-3

İkinci danışman olarak görev aldığı tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

5

 

I. Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri

Puan

I-1

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği.

70

I-2

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak.

20

I-3

Üniversiteler hariç ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği.

50

I-4

Üniversiteler hariç ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev almak.

15

I-5

BAPK tarafından desteklenen B ve C türü proje yürütücülüğü

30

I-6

BAPK tarafından desteklenenB ve C türü projede görev almak

10

I-7

BAPK tarafından desteklenen B ve C türü hariç diğer projelerde yürütücülük

20

I-8

BAPK tarafından desteklenen B ve C türü hariç diğer projelerde görev almak

5

 

J. Ödüller

Puan

J-1

Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak.

50-100

J-2

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak.

30-60

 

K. PATENT /TESCİL EDİLMİŞ BULUŞ/ FAYDALI MODEL

Puan

K-1

İncelemeli patent

100

K-2

İncelemesiz patent

50

K-3

Yayınlanmış faydalı model

50

K-4

Endüstriyel tasarım tescili

50

 

L. Diğer Etkinlikler

Puan

L-1

Uluslararası  sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak.

30

L-2

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak.

15

L-3

Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde  başkanlık yapmak.

50

L-4

Ulusal  sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde  başkanlık yapmak.

20

L-5

Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak.

20

L-6

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerin yönetiminde görev almak.

10

L-7

Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

10

L-8

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

5

L-9

Eğiticilerin Eğitimi Kursunda Eğitmenlik

5 puan/kurs

L-10

Eğiticilerin Eğitimi Kursuna Katılmak

2 puan

L-11*

PDÖ Eğitim Yönlendiricisi Kursunda Eğitmenlik

5 puan/kurs

L-12*

PDÖ Eğitim Yönlendiricisi Kursuna Katılmak

2 puan

L-13*

PDÖ Senaryo Hazırlamak

5puan/senaryo

L-14*

PDÖ Eğitim Yönlendiriciliği Yapmak

1puan/senaryo

L-15*

TEBB Kurullarında Görev Almak

1 puan

L-16

Rektörlükçe kurulan komisyon veya kurullarda görev almak

10 puan/yıl

L-17

Fakülte/Enstitü ve Yüksekokulca kurulan komisyon veya kurullarda görev almak

5 puan/yıl

L-18

Bölüm/Programda kurulan komisyon veya kurullarda görev almak

3 puan/yıl

L-19

Değişim/İş Birliği Programları kapsamında yurtdışı kurumlarda ders vermek

20 puan

* Sadece Tıp Fakültesi öğretim elemanları için geçerlidir

Açıklamalar:
(1)Yardımcı Doçent başvurularında yapılmış doktora/ tıpta uzmanlık tezinden üretilmiş ve hakemli dergilerde yayınlanmış en az bir makale olmasına,

(2)Ulusal Hakemli Dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki kez yayımlanan ve son üç yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir dergiler şeklinde tanımlanmasına,

(3)Derleme  türünde yayınlardan yalnız bir tanesinin   kullanılabilmesine,

(4)Yayındaki yazar sayısına göre puanların aşağıdaki gibi hesaplanmasına:

(n: Aktivite puanı, YS: Yazar sayısı)

 Her yazara verilecek puan

1 yazarlı

2 yazarlı

3 ve üstü yazarlı

n

0,8xn

1,8xn/YS

(5)Akademik yükseltilme için başvuracak öğretim  elemanlarının puanlarını gösteren çizelgeyi ve bu çizelgeye göre numaralandırılarak düzenlenmiş başvuru dosyalarını vermelerine,

(6)Başvuruların öncelikle Fakülte/Yüksekokul Değerlendirme Komisyonunda incelendikten sonra Rektörlükçe değerlendirilmek üzere gönderilmesine,

(7)Başvurularda gerekli olan puan için gazete ilanının yapıldığı tarihin esas alınmasına, 

(8) Yardımcı Doçentlik ilk atamalarında ÜDS/KPDS’den en az 60 veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan aldığının belgelenmesine,

 (9) J1 ve J2’ye tabi 1., 2., 3. ve mansiyon ödülleri puanlamasında Akademik Yükseltme ve Atama Komisyonu Kararının geçerliliğine,

(10) Yayına kabul edilmiş ve henüz basılmamış eserlerden DOI numarasını veya yayınlanacağı tarih ile cilt ve sayısını belgelemelerine,

(11)** L-9-L-15 kriterlerinden
                                       Öğretim Görevlilerinin Yardımcı Doçent ilk atamasında en ez 2 puan
                                       Yardımcı Doçent yeniden atamalarında en az 4 puan
                                       Doçentlik atamalarında en az 8 puan
                                       Profesörlük atamalarında en az 15 puan alması gerektiğine,

(12)** Yardımcı Doçentliğe yeniden atamalarda,  doçent ve profesör kadrosuna atamalarda PDÖ eğitici-yönlendirici kursunu almış olmaları gerektiğine,

** 2013 yılından itibaren geçerli olacaktır. (Sadece Tıp Fakültesi öğretim elemanları için )