MÜDEK AKREDİTASYON

MÜDEK Akreditasyonu 

 

MÜDEK, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

MÜDEK, YÖK tarafından eğitimde akredite vermeye yetkili kılınmış olup Akreditasyon Sistemi, mezunların;

1. Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2. Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4. Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5. Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6. Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

7.Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

10. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

olmak üzere 11 maddede belirtilen konularda beceri kazanmalarını ve eğitim kurumlarından bu kazanımları sağladıklarını ispat etmelerini şart koşar.

İlk kez Kimya Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında, müfredat ve süreçlerini MÜDEK Akreditasyon koşullarını sağlayacak şekilde düzenlenmiş ve Eylül 2010 - Eylül 212 dönemi için, 2 yıllık süreyle,   akredite olmuştur.

 

Fakültemiz;

  •   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Normal Öğretim),
  •   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Normal ve İkinci Öğretim),
  •   Endüstri Mühendisliği Bölümü (Normal ve İkinci Öğretim) ile
  •   Kimya Mühendisliği Bölümü (Normal Öğretim) (Ara Değerlendirme)

MÜDEK tarafından öngörülen Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme ölçütleri doğrultusunda, 2011 yılı başvurusu için çalışmalarını yürütmüşler, 18-20 Aralık 2011 tarihlerinde yapılan denetleme sonucunda;

Kimya Mühendisliği Bölümü için daha önce 30 Eylül 2012 tarihine kadar 2 yıl süre ile verilmiş olan akreditasyon, 30 Eylül 2015 tarihine kadar 3 yıl süreyle uzatılmıştır. Bu programa ayrıca 30 Eylül 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 yıl süreli EUR-ACE etiketi

Bilgisayar Mühendisliği (Normal Öğretim), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Normal ve İkinci Öğretim) ve Endüstri Mühendisliği (Normal ve İkinci Öğretim) Bölümlerine 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle akreditasyon verilmiştir. Bu programa ayrıca 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süreli EUR-ACE etiketi

verilmiştir.

2013 yılında;

  •   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Normal Öğretim),
  •   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Normal ve İkinci Öğretim),

3 yıl uzatması için MÜDEK’e başvurulmuştur. Bu iki bölüm, eksikliklerini yoğun çalışmalarda bulunarak tamamlamış olup MÜDEK değerlendiricileri tarafından 9-11 Mart 2014 tarihlerinde denetlenerek 3 yıl süreyle akreditasyon verilmiştir.

Kimya Mühendisliği Bölümü, Eylül 2015 ayında akreditasyon süresi  sona ereceğinden, 2014-2015 yılları başvuruları için tekrar akredite olmak amacıyla MÜDEK’e niyet beyanı bildirilmiştir.

MÜDEK değerlendiricileri tarafından 8-10 Mart 2015 tarihlerinde ziyarete edilerek denetlenmişlerdir.