TR | EN
PROJECT INTERVIEWS BETWEEN TENMAK, NATEN AND ESOGÜ MMF
3/9/2021

 

 

 

TENMAK ve NATEN ile ESOGÜ MMF ARASINDA YURT İÇİ ve AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNDE İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

 

  

 

ESOGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Kaya ve ESOGÜ BORAM Müdürü Prof. Dr. Haldun Kurama 5 Mart 2021 tarihinde Ankara’daki Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı’yı makamında ziyaret ederek ESOGÜ MMF ve TENMAK arasında yurtiçi ve AB projelerinde işbirliği yapmak amacıyla görüşmede bulunmuştur.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 4 ve 57 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile 2020 yılında kurulmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (NÜKEN), Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü’nü (NATEN) bünyesine alan Kurum, enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir.

Ülkemizin rekabet gücünü arttırmak ve sürekli kılmak amacıyla, faaliyet alanları kapsamında yeni ürünler üretmeyi, var olanları geliştirmeyi ve dünya lideri yapmayı görev kabul eden TENMAK,  kamu ve özel hukuk kişilerle işbirliği yürütmekte, bilimsel araştırmalar yapmakta ve yaptırmakta; bu araştırmaları koordine etmekte, teşvik etmekte ve destek vermektedir.

Merkezi Ankara’da bulunan Kurum bünyesinde, Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Enerji Araştırma Enstitüsü, Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü, Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan koordinatörlükler, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri, eğitim ve bilgilendirme merkezleri ile diğer birimler bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Muammer Kaya ve Prof. Dr. Haldun Kurama ayrıca Türkiye Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) Başkanı Dr. Belma Soydaş Sözer, Ar&Ge Direktörü Cemil Tekin ve Selim Topal ile Nadir Toprak Elementlerinin kazanımı ve geri dönüşümü konularında yurt içi ve Avrupa Birliği projeleri işbirliği görüşmeleri yapmıştır.

 

TENMAK Başkanı Prof. Dr Abdülkadir Balıkçıya Üniversitemiz adına ESOGÜ anısı Dekanımız Prof. Dr. Muammer Kaya tarafından takdim edildi.