YAZ OKULU
Yaz Okulu Uygulama Esasları

(Fakülte Kurulu’nun 8 Mayıs 2014 tarih ve 3/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir)

 (Revizyon : Fakülte Kurulu’nun 14 Mayıs 2015 tarih ve 2/3 sayılı kararı)

 

A.DERSLERİN AÇILMASI

1.  Ortak derslerin (Sosyal seçmeli I ve II, Matematik I ve II, Fizik I ve II, Fizik I ve II Lab, Kimya, Kimya Lab, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Temel Bilgisayar Bilimleri) şube sayısı, hangi bölümde açılacağı, yürütecek öğretim üyeleri  ve  programı Dekanlıkça belirlenir.

2.  Dekanlıkça açılan dersler bölümler tarafından önerilmez.

3.  Bölüm derslerinin yaz okulunda ders açılmasını önerme yetkisi Öğretim Üyesine aittir. Bir dersi ilgili eğitim öğretim yılında yürüten öğretim üyesi öncelikle önerebilir.

4.  Her ders için sadece bir şube olarak açılması önerilir.  

5.  Bir öğretim üyesi (Mühendislik Araştırmaları dahil) haftalık en fazla 30 saat ders açma önerisinde bulunabilir.  

6.  Mühendislik Araştırmaları grubu dersler yaz okulunda aşağıda belirtilen koşullarda;

                   i.       Bahar döneminde başarısız olmuş veya bahar döneminde çalışmalara başlamış ve

                  ii.       Yaz okulunda aldığı derslerden başarılı olması halinde mezun olabilecek durumda

olan öğrenciler için, Bölüm Kurulu kararı ile, açılabilir.

7.  Yaz okulunda açılacak dersler ve haftalık programı, Fakülte Kurulu onayından sonra, Bölüm panolarında ilan edilir, web sayfasında yayınlanır.

 

B.HAFTALIK DERS PROGRAMI

1.   Bir sınıfın bir günlük programında art arda 5 saatten fazla ders konmaz, zorunluluk halinde en fazla bir saat ara bırakılır.

2.   Dersler en geç 20:00’ye kadar programlanabilir. 12:00 – 13:00  saatleri arası yemek arası verilir.

 

C. DERS KAYITLARI

1.   Kapanacak dersler için en az öğrenci sayısı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2.   Derse kayıtlı öğrenci sayısı 60 ve üzeri ise ders 2 şubeli (A ve B), 90 ve üzeri ise üç (A, B ve C) şubeli olarak açılabilir.  Öğrencilerin şubeli derslerden hangi şubeye atanacağı Bölüm Başkanlığınca belirlenir. Şubeli dersler aynı gün ve saatte farklı öğretim üyesi tarafından yürütülür.

3.   Üniversitemiz dışından öğrenciler için kayıt belirleme yetkisi Bölüm Başkanının önerisi ile Dekanlık Makamına aittir. 

 

D. ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ÜCRETLENDİRMESİ

   Yaz okulunda açılacak dersler için öğretim üyesi saatlik ders ücretini Fakülte Yönetim Kurulu belirler.