ULUSLARARASI BOR SEMPOZYUMU (BORON 2019)
07.01.2019

    Ulusal Bor Araştıma Enstitüsü organizasyonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile birlikte 17 - 19 Nisan tarihleri arasında Nevşehir'de '' Uluslararsı Bor Sempozyumu (BORON 2019) '' gerçekleşecektir.