ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU
18.07.2018

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde , 17-18-19 Eylül 2018 tarihlerinde "Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (International Symposium of Bandırma and Its Surroundings)" düzenlenecektir. Bildiriler, konusu ve içeriği bakımından Balıkesir'in Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara İlçeleri ile ilgili olup; tarih, ekonomi, edebiyat, önemli şahsiyetler, coğrafya, ziraat, hayvancılık, arkeoloji, sanayi, madencilik, denizcilik, su ürünleri, turizm, enerji, çevre, ormancılık, demografi, göç hareketleri, kentleşme, mimari, vakıflar-sivil toplum, eğitim, kültür-folklor, hukuk, girişimcilik, sağlık, akıllı ulaşım sistemleri ve diğer konuları kapsayacaktır. Sempozyumun amacı, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini biraraya getirerek, yöreye ilişkin akademik çalışmaların ve bilgilerinin paylaşılmasını/aktarılmasını sağlamaktır. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi birimlerinin bulunduğu ilçeler nezdinde gerçekleştirilmektedir. Amaç; ilgili ilçelere ilişkin bilimsel araştırmalar veri tabanının oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Sempozyumda sunulacak bildirilerden oluşturulacak olan uluslararası/ulusal kitap/kitaplar, yöreye ilişkin önemli bir başvuru kaynağı olacaktır. Bildiri dili İngilizce veya Türkçe dillerinden biri olabilir. Bilim Kurulu tarafından sunulması ve yayınlanması uygun görülen bildiriler, "Bildiriler Kitabı'nda (Symposium Proceedings)" yayınlanacaktır. Ancak, yazar/yazarlarının talebi ve editörlerin de uygun görmesi halinde, editörler tarafından belirlenecek esaslara göre biraraya getirilerek Uluslararası ya da Ulusal Kitap Bölümü olarak da yayınlanabilecektir. Sempozyum ile ilgili detaylı bilgilere https://ubs.bandirma.edu.tr/ adresinden ulaşılabileceği gibi, ubs@bandirma.edu.tr e-posta adresinden de iletişim kurulabilir.