AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ
04.06.2018

12-14 Ekim 2018 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi gerçekleştirilecektir.