Araştırma Görevlisi
Araştırma Görevlisi Temsilcileri
 

Adı Soyadı

Bölüm

e-posta

Arş.Gör. Gülin ELİBOL

Elektrik Elektronik Mühendisliği

gulinelibol@gmail.com

 

Endüstri Mühendisliği

 

Arş.Gör. Uğur ALBAYRAK

İnşaat Mühendisliği

albayrak@ogu.edu.tr

Arş.Gör. Kübra OKUR

Jeoloji Mühendisliği

kokur@ogu.edu.tr

Arş.Gör. Derya YILDIZ

Kimya Mühendisliği

dozcan@ogu.edu.tr

Arş.Gör. Ece KUNDAK

Maden Mühendisliği

ekepekci@ogu.edu.tr

Arş.Gör. Bahadır DOĞAN

Makine Mühendisliği

bdogan@ogu.edu.tr

Arş.Gör.Reşat Can ÖZDEN

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

rcanozden@ogu.edu.tr

Arş.Gör.Melih Emre ACAR

Mimarlık

 

Arş.Gör. Sinem BOZKURT

Bilgisayar Mühendisliği

sinembozkurt_87@hotmail.com