Müh. Araş. Dersleri İlkelerini Belirleme Komisyonu

Bölüm

Adı Soyadı

Maden Mühendisliği

Prof.Dr. Volkan BOZKURT (Başkan)

Bilgisayar  Mühendisliği  

Yrd.Doç.Dr. Kemal ÖZKAN

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof.Dr. Abdurrahman KARAMANCIOĞLU

Endüstri Mühendisliği

Doç.Dr. İnci SARIÇİÇEK

İnşaat  Mühendisliği  

Prof.Dr. İlker ÖZDEMİR

Jeoloji Mühendisliği  

Dr.Öğr.Üyesi Hülya ERKOYUN

Kimya  Mühendisliği  

Doç.Dr. Fatma TÜMSEK

Maden  Mühendisliği  

Doç.Dr. Adem TAŞDEMİR

Makine  Mühendisliği  

Doç.Dr. Necati MAHİR

Metalurji ve Malzeme  Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr. Belgin TANIŞAN