İdari Personele İSG Eğitimi
03.03.2016
Öne çıkan görsel
İdari Personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında  düzenlenen “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Prof.Dr. Suat MİRZA Konferans Salonu’nda 10 Nisan 2015 günü gerçekleştirildi.

 

 

Üniversitemiz personeline yönelik düzenlenen eğitimler sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatör Yardımcısı Derya ÖZKAR, Uzman Sultan ALTUNEL ve Uzman Tülay ÇOBAN’ın verdiği eğitimlerde, çalışanlara genel iş güvenliği kuralları ve kazalardan nasıl korunacakları ile iş başında kaza yapmadan daha güvenli nasıl çalışılacağı konusunda bilgiler verildi. Eğitimlerde ayrıca iş sağlığının sadece fizyolojik değil, psikolojik boyutta da olabileceği ve bu gibi durumlarda da gerekli birimle irtibata geçilebileceğinin de altı çizildi.

 

 

 

 

Eğitimlerden sonra görüşlerini sorduğumuz Kurum Koordinatör Yardımcısı Derya ÖZKAR şunları kaydetti; “Eğitimin asıl amacı bilinçlendirme olup çalışanlar olası sağlık ya da güvenlikle ilgili bir tehdit hissettiklerinde, kuralların uygulanmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşadıklarında uzmanlara başvurabilecekler. Devletin yasalar ile sağladığı yaptırım gücü, işverenlerin önlemleri almasını, çalışanların ise önlemlere uyması ve gerekli araç gereç kullanımının sağlanması yönündedir.” 

Katılımcılar eğitimden memnun ayrıldılar ve uygulanan sistemle ilgili sorularına programda cevap bulabildiler.