İngilizce Dersi Muafiyeti
24.06.2015
İngilizce Dersi Muafiyeti

Üniversitemiz Yabancı Dilleri Bölümü tarafından açılan Temel İngilizce Muafiyet sınavından 50 ve üzeri puan alan öğrenciler Bölüm Eğitim planında yer alan “İngilizce I” ve “İngilizce II” derslerinden muaf olurlar.

Ayrıca, Fakülte Kurulu’nun 17.06.2010 tarih 02/04 sayılı ve 15.09.2010 tarihli ESOGÜ Senatosu kararı uyarınca "Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan veya hazırlık sınıfı muafiyet sınavını başaran öğrenciler, sadece, Temel İngilizce derslerinden muaftır, Teknik İngilizce derslerinden muaf değildir" gereği Hazırlık sınıfını başarmış veya muaf olmuş öğrenciler de sadece “İngilizce I” ve “İngilizce II” derslerinden muaf olurlar, Bölüm eğitim planında yer alana “Teknik İngilizce” veya eşdeğer (“Mesleki İngilizce” gibi) derslerden muaf sayılmazlar.